Cerrahi

Başlıca çalıştığımız konular yumuşak doku, ortopedi ve göz cerrahisidir. Batın cerrahisinde sıklıkla üreme sistemi hastalıkları, kısırlaştırmalar, bağırsak cerrahisi (yabancı cisim, bağırsak tıkanmaları), mide dönmeleri, tümörler ve diyafram fıtıkları ameliyatları yapılmaktadır. Ortopedik cerrahide omur cerrahisi ve nöroşüroji dışındaki tüm ameliyatlar uygulanmaktadır. Göz cerrahisinde ise özellikle göz kapakları rahatsızlıkları ve kornea rahatsızlıkları çalışma konularımız arasındadır.

Gaz Anestezisi

Gaz anestezisi güvenliği, anestezinin derinliği ve süresinin kontrol edilebilirliği ile ön plana çıkmaktadır. Solunumun, solunum cihazı ile birlikte kontrolü yapılarak bununla ilgili çıkabilecek komplikasyonların büyük ölçüde önüne geçmek mümkündür. Gaz anestezisinin yanında gerekli görüldüğünde kombine ilaç kullanımı ile hastanın yaşı ve operasyon süresine bağlı kalınarak farklı anestezi protokolleri de uygulanmaktadır. Doğru anestezi protokolüyle operasyon sırası ve sonrasındaki ağrının büyük ölçüde önüne geçilebilmektedir.

Yoğun Bakım

Gerek operasyon öncesi gerek operasyon sonrası hastaların Laboratuvar (kan değerleri), monitör(ekg) ve oksijenasyon(solunum değerleri) kontrolleri yapılmaktadır. Yalnızca operasyon yapmak hastayı sağlığına kavuşturmaz. Anestezi kadar anesteziden çıkma ve normal faaliyetlere geçme süresi hasta açısından son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Genel Cerrahi

Cerrahi, bozulan dokunun tekrar bütünlüğünü sağlamadan kısırlaştırmaya,  yumuşak doku vakalarında onkolojik vakalara, ortopedik vakalardan oftalmolojik vakalara kadar ihtiyaç duyduğumuzda başarıyla gerçekleştirebildiğimiz bir alandır.

Cerrahi denilince tüm hasta sahiplerinin tedirgin oluşu kliniğimizce haklı görülüp, onları en iyi şartlarda sağlığına kavuşturabilmek için tüm operasyon öncesi ve sonrası prosedürleri eksiksiz yapmaya çalışmaktayız.

Rutinde uyguladığımız operasyon öncesi kan kontrolleri ile hastamızın anestezi uygunluğunu kontrol ettikten sonra, katı ve gaz anestezisi seçeneklerimizi değerlendirerek en uygununa karar vermekteyiz. Böylece operasyon içi ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

Ortopedi Cerrahisi

Kemik kırıklı vakalarda öncelikle yapılan elle muayenenin ardından alınan röntgenler neticesinde bandaj mı yoksa operasyon mu yapılacağına karar verilir. Ardından operasyon kararı verilen vakalarda uygulanacak teknik ve materyal seçilir. Bu materyaller; intrameduler pinler, plak-vida sistemleri, eksternal fikzatörler (iligarov eksternal fikzatörü, manuflex ext. fikzatörü ve diz ext. fikzatörü vs..), ortopedik serklaj telleri interlocking çivileme vs.. sayılabilir.
Çapraz bağ kopuğu tespit edilen kedi veya köpeklerde 3 teknik tarafımızca kullanılmaktadır. Bunlar; paatsama tekniği, fishing line tekniği ve çok yeni bir teknik olan tight-rope tekniğidir.
Kalça açıları ölçümü sonucu displazi (çıkık) gözlenen köpeklerde, kalçanın açılarına ve displazinin derecesine göre çeşitli operasyon teknikleri seçilen kalça displazisi 4 derecede sınıflandırılır. I. derecede ilaçla tedavi mümkün iken II., III., ve IV. derecelerde operasyon şarttır. Bu operasyon seçenekleri; JPS (Juvemil Pubie Symphysiodesis), TPO (Triple Pelvie Osteotomy), eksizyan arthroplasty, darthroplasty (Dorsal Asetabular Kenar Arthroplasty) gibi tekniklerdir ve sahil veteriner kliniği ekibi tarafından başarıyla yapılmaktadır.
Dirsek ve omuz çıkıklarında ortopedik müdahaleler kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.
Polikliniğimizde çene kırıklarında uygun cerrahi teknik seçilerek başarıyla tedavi yapılmaktadır.

Spinal Cerrahi Operasyonları

Kliniğimizde, spinal (omurilik) cerrahi müdahaleleri, ekibimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.Bunlar;

Lumbal Disk Hernia’sına (Bel fıtığı) bağlı Laminectomy operasyonları, travmatik kırıklara bağlı spinal kırık operasyonları vs.. içermektedir.