ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYON ÜCRETLERİ

AÇIKLAMA KEDİ KÖPEK
PARMAK AMPUTASYONU 2300 TL 2300 TL
EKSTREMİTE AMPUTASYONU (10 Kg’a Kadar) 4500 TL 4500 TL
EKSTREMİTE AMPUTASYONU (10-20 Kg Arası) 5400 TL
EKSTREMİTE AMPUTASYONU (20-40 Kg Arası) 6750 TL
EKSTREMİTE AMPUTASYONU (40 Kg ve Üstü) 8400 TL
KUYRUKAMPUTASYONU (Medikal Zorunluluk Durumlarında) 4500 TL 4500 TL
KALÇA ÇIKIĞI (Luksasyo Femoris) (Kapalı Red) 2400 TL 2750 TL
KALÇA ÇIKIĞI (Luksasyo Femoris) (Eksizyon Arthroplastisi) 6700 TL 8500 TL
KALÇA ÇIKIĞI (Luksasyo Femoris) (Modifiye Margeret Teres Yöntemi İle) 9000 TL 10500 TL
ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU TEDAVİSİ 8200 TL 8200 TL
ÇAPRAZ BAĞ KOPUĞU TEDAVİSİ (Spesifik) 10500 TL
DİRSEK ÇIKIĞI (Luksasyo Kubiti) (Kapalı Red) 2700 TL 3000 TL
DİRSEK ÇIKIĞI (Luksasyo Kubiti) (Cerrahi Müdahale İle Tedavi) 6000 TL 9000 TL
BURSİTİS OLEKRANi EKSTİRPASYONU 4500 TL 5500 TL
ATEL İLE FİKSASYON 1350 TL 1900 TL
İNTRAMEDULLAR PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (10 kg’a Kadar) 6750 TL 7600 TL
İNTRAMEDULLAR PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (10-20 Kg Arası) 8400 TL
İNTRAMEDULLAR PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (20 Kg ve Yukarı) 9000 TL
PLAKA İLE KIRIK TEDAVİSİ (10 Kg’a kadar) 9000 TL 10500 TL
PLAKA İLE KIRIK TEDAVİSİ (10-20 Kg arası) 11500 TL
PLAKA İLE KIRIK TEDAVİSİ (20 Kg ve Yukarısı) 12000 TL
İNTERLOCKİNG PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (10 Kg’a Kadar) 9850 TL 11500 TL
İNTERLOCKİNG PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (10-20 Kg Arası) 12000 TL
İNTERLOCKİNG PİN İLE KIRIK TEDAVİSİ (20 Kg ve Yukarısı) 12800 TL
İNTRAMEDULLAR PİN ÇIKARTILMASI (10 Kg’a Kadar) 1250 TL 1750 TL
İNTRAMEDULLAR PİN ÇIKARTILMASI (10-20 Kg Arası) 2000 TL 2000 TL
İNTRAMEDULLAR PİN ÇIKARTILMASI (20 Kg ve Yukarısı) 2250 TL
EKSTERNAL FİKSASYON YÖNTEMİ İLE KIRIK TEDAVİSİ (10 Kg’a Kadar) 10800 TL 12000 TL
EKSTERNAL FİKSASYON YÖNTEMİ İLE KIRIK TEDAVİSİ (10-20 Kg Arası 12800 TL
EKSTERNAL FİKSASYON YÖNTEMİ İLE KIRIK TEDAVİSİ (20 Kg ve Yukarısı) 13650 TL
PLAKA ÇIKARILMASI (10 Kg’ a Kadar) 2000 TL 2000 TL
PLAKA ÇIKARILMASI (10-20 Kg Arası) 2900 TL 2900 TL
PLAKA ÇIKARILMASI (20 Kg ve Yukarısı) 3500 TL
OMUZ ÇIKIĞI (Kapalı Redüksiyon) 3650 TL 3850 TL
OMUZ ÇIKIĞI (Cerrahi Müdahale) 6000 TL 7600 TL
MANDiBULAR SYMPHİSİS AYRILMASI (Serklaj ile Fiksasyon) 3350 TL 4000 TL
MANDİBULAR KIRIK TEDAVİSİ 7400 TL 9100 TL
MANDİBULEKTOMİ 7400 TL 9800 TL
MAXİLLAR KIRIK TEDAVİSİ 7600 TL 8800 TL
MAXİLLA AYRILMASI ve SERT DAMAK YIRTIĞI 3000 TL 6000 TL
TEMPORO - MANDiBULAR ÇIKIK TEDAVİSİ 3350 TL 3850 TL
TEMPORO - MANDiBULAR EKLEM EKSİZYONU 5400 TL 6000 TL
PATELLA ÇIKIĞI (Luksasyo Patella) (Lateral - Medial Os Fabellaya Fiksasyon 6400 TL 7600 TL
PATELLA ÇIKIĞI (Luksasyo Patella) (Sulkoplasti ile Tedavi) 10500 TL 11450 TL
PATELLA ÇIKIĞI (Luksasyo Patella) (Krista Tibia Transpozisyonu) 12000 TL 12000 TL
PATELLA ÇIKIĞI (Luksasyo Patella) (Sulkoplasti ve Krista Tibia Transpozisyonu) 13650 TL 13650 TL
SAKRO - İLİAK AYRILMA (Tek taraflı) 8400 TL 8400 TL
SAKRO - İLİAK AYRILMA (Çift Taraflı) 10500 TL 10500 TL
TİBİA FİBULER PARALİZDE KAS TRANSPOZİSYONU 10500 TL 10500 TL
ULNA OSTEKTOMİSİ (Tek taraflı) 6900 TL 6900 TL
ULNA OSTEKTOMİSİ (Çift taraflı) 10600 TL 10600 TL
PEKTİNEAL KAS MİYEKTOMİSİ 5100 TL 6000 TL
TENDO KOPUĞU TEDAVİSİ 6900 TL 7750 TL
AŞİL TENDOSU RUPTURU 6000 TL 6000 TL
TENETOMİ 3800 TL 3800 TL
COLUMNA VERTEBRALİS OPERASYONLARI 15200 TL 15200 TL
CAUDA EQUİNA SENDROMU 8500 TL 8500 TL
AŞİL TENDOSU RUPTURU ve KALKANEUS KIRIĞI 9000 TL 10600 TL
ARTROTOMİ OPERASYONU 8400 TL 8400 TL
ARTRODEZ UYGULAMASI (Plaka İle) 10000 TL 10000 TL
ARTRODEZ UYGULAMASI (Eksternal Fiksatör İle) 11500 TL 12000 TL
HEMİPELVİEKTOMİ 12000 TL 12000 TL
TRİPLE PELVİK OSTEOTOMİ 13700 TL
TOTAL KALÇA PROTEZİ (Tek Taraflı) 18900 TL
JUVENİL PUBİK SİMFİZYODEZİS 6000 TL
DARTROPLASTİ 10600 TL
ALTIN İMPLANT UYGULAMASI 15200 TL

İzmir Karşıyaka'da 2017 yılında kurulan Sahil Veteriner Kliniği, daha büyük ekibi ve binasıyla yeni adresinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir.