GÖZ CERRAHİSİ FİYATLARI

AÇIKLAMA KEDİ KÖPEK
PALPEBRAL TÜMÖR EKSTİRPASYONU (Tek Taraflı) 6000 TL 6000 TL
PALPEBRAL TÜMÖR EKSTİRPASYONU (Çift Taraflı) 11000 TL 11000 TL
ENTROPİUM TEDAVİSİ (Tek Taraflı - Hafif Derecede) 4600 TL 4600 TL
ENTROPİUM TEDAVİSİ (Çift Taraflı - Hafif Derecede) 7600 TL 7600 TL
ENTROPİUM TEDAVİSİ (Tek Taraflı - İleri Derecede) 5500 TL 5500 TL
ENTROPİUM TEDAVİSİ (Çift Taraflı - İleri Derecede) 8500 TL 8500 TL
EKTROPİUM TEDAVİSİ (Tek Taraflı - Hafif Derecede) 4850 TL 4850 TL
EKTROPİUM TEDAVİSİ (Çift Taraflı - Hafif Derecede) 7900 TL 7900 TL
EKTROPİUM TEDAVİSİ (Tek taraflı - İleri Derecede) 5750 TL 5750 TL
EKTROPİUM TEDAVİSİ (Çift Taraflı - İleri Derecede) 8800 TL 8800 TL
HARDER BEZİ EKSTİRPASYONU 4000 TL 4000 TL
HARDER BEZİ HİPERPLAZİSİ OPERASYONU (Gömme Yöntemi İle) 6000 TL 6000 TL
TARSORAFİ 2250 TL 2250 TL
PALPEBRA TERSİA FLABl 3350 TL 3350 TL
KATARAKT OPERASYONU (Klasik Yöntem) 11500 TL 11500 TL
KATARAKT OPERASYONU (Fako Emülsifikasyon Yöntemi) 16700 TL 16700 TL
ENOKÜLAZYO BULBİ (Göz Küresi Ekstirpasyonu) 4500 TL 4500 TL
SİMBİLEFERON OPERASYONU 7600 TL 9000 TL
LENS LUKSASYONU 11250 TL 13700 TL
KONJUKTİVAL PEDÜKÜL GREFT UYGULAMASI 6000 TL 7300 TL
İRİDECTOMİ 9000 TL 11250 TL
CYCBERYO ŞİRURJİ 6000 TL 7300 TL
LAMELLAR KERATEKTONİ 8000 TL 9000 TL
DACRYOSİSTORHİNOTOMİ 8500 TL 11250 TL
KERATOPLASTİ (Lamellar Kornea Nakli) 12500 TL 16700 TL

İzmir Karşıyaka'da 2017 yılında kurulan Sahil Veteriner Kliniği, daha büyük ekibi ve binasıyla yeni adresinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir.